• Grootste woonwinkel van Nederland

  • Meer dan 250 merken

  • 5 jaar garantie op de volledige collectie

  • Alles voor je huis onder één dak

Herroepingsrecht

Je mag je bestelling binnen 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons, bij de levering, toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment gedaan hebt, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien u de producten door ons heeft laten monteren, dan krijft u de montagekosten niet terug. De kosten voor de waardevermindering als gevolg van het demonteren zijn ook voor uw rekening. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Modelformulier voor herroeping

Morres stelt hier het modelformulier voor herroeping ter beschikking. We vragen je om dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

Voorwaarden voor het retourneren

Het retourartikel moet voorzien zijn van alle mee geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en met de originele fabrieksverpakking. Wij verzoeken u om een retour zending te voorzien van een volledig ingevuld retourformulier en zorg ervoor dat de zending voldoende gefrankeerd is. Indien de retour zending een gevolg is van een klacht neem dan vooraf contact op met onze afdeling verkoopservice via het nummer: 0031-(0)114 388 154.

Een retour zending stuur je voldoende gefrankeerd naar het volgende adres:

Voor Nederland:
Morres Wonen
Postbus 22
4560 BB Hulst

Voor België:
Postbus 26
9100 Sint Niklaas

Sommige artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Het gaat dan om:

  • Producten die overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast.
  • Op maat gemaakte producten.

 

Navigeer naar